ATAMDER - Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneği

Derneğimiz,

1.      Türkiye’de ve Dünyanın neresinde olursa olsun insanlarımızın başta kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli insanların ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimlerine katkı sağlamak,

2.      Avrasya ve Türk dilleri, edebiyatı, tarihi, folkloru ve etnografyası üzerine araştırmaların yapılması. Avrasya’daki Türk milletlerinin geçmiş, bugün ve gelecekteki maddi kültürü üzerine araştırmalar yapmak,

3.      Türkiye ve Avrasya’daki toplumların tarihsel mirasının, adet ve geleneklerinin muhafaza edilmesi, miras olarak kabul edilmesi ve propagandasını yapmak,

4.      Sosyal ve kültürel haklar ile özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve korunması, vatandaşların aktivitesi ile insiyatifliğinin geliştirilmesini sağlamak,

5.      Avrasya ve Türk dilleri gelişmesinin desteklenmesi ve gençlerin kültür seviyesinin gelişimine destek olmak,

6.      Bu çerçevede DERNEK engelli olan veya olmayan genç, yaşlı, yetişkin insanların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal, sanatsal vb. alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, demokratik hak hukukun bilincinde bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek Türkiye’nin; siyaset, ekonomi, sanat, kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme, yayın vb. madde 5’te belirtilen çalışma yöntemleri doğrultusunda katkı sunmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymak için Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve STK’lar ile işbirliği Yapılması,

7.       Çevre, enerji ve iklim değişikliği konusunda Türkiye ve Avrasya’daki halkın, akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hakkaniyetli bir şekilde rollerinin artması faaliyetlerinde bulunmak,

8.      Sürdürülebilir bir çevre ve iklim değişikliğinin sebepleri, sonuçları, insan, toplum, çevre ve iş dünyası üzerindeki etkileri konularında Türkiye ve Avrasya’daki toplumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, projeler yapmak, toplantı, kongre, seminer, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek

9.      Bağımsız olarak veya Türkiye ve Avrasya’daki diğer sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşları ile birlikte çevre, enerji ve iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası alanda teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak/yaptırmak ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler/politikalar üretmek,

10.  Derneğin yıl içinde elde edeceği gelirin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanması ve bu harcamaların amaç edinilen hizmetler doğrultusunda herkesin yararına açık olacağı, belli bir yöre ve kitleye hizmetle sınırlı olmayacağı,

11.  Derneğin tüm gelir ve kaynaklarının alt başlıklarda 31 adet madde olarak belirtilen Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışmalar ve faaliyetler doğrultusunda harcanması amacıyla kurulmuştur.