Hakkında

Televizyonumuz,

Derneğimizin amaç ve hedeflerine bağlı olarak yayınlar yapar.

Bu kapsamda milletimizin ve yakın akraba topluluklarının gelenek, göreneklerini gelecek nesillere anlatmak amacıyla programlar geliştirmektedir.


İmtiyaz Sahibi: Gürkan KALKAN

Genel Yayın Yönetmeni: Ali KALKAN